نمادها

مشخصات

سمت: مدیر ارشد

نام و نام خانوادگی: امیر عباس سعدی

میزان تحصیلات:لیسانس مهندسی نرم افزار

سابقه کاری :4سال

مدارک

راه های ارتباط

0935-5771225086---------
@amirshaakhiprogram
shaak.ir....

مشخصات

سمت: پشتیبانی هاستینگ

نام و نام خانوادگی: محمد یاسا

میزان تحصیلات:لیسانس مهندسی نرم افزار

سابقه کاری :4سال

مدارک

راه های ارتباط

---------------
@---------
----....