ثبت نام

نمادها

آموزش بهینه سازی سایت جلسه چهارم
در خدمت شما هستیم با آموزش بهینه سازی سایت جلسه چهارم آموزش بهینه سازی سایت جلسه چهارم نحوه شروع کار سئو را به شما می گوید سلام برنامه در این آموزش به شما می گوید که از کجا و چطور کار را شروع کنید در این آموزش در مورد دامنه های فعال و ...
آموزش بهینه سازی سایت جلسه سوم
در خدمت شما هستیم با آموزش بهینه سازی سایت جلسه سوم آموزش بهینه سازی سایت جلسه سوم ادامه مبحث قبلی است سلام برنامه در این جلسه ادامه مقدمات سئو را می گوید در این جلسه در مورد سئو المان های داخلی بحث می شود و کد های داخلی سایت را بررسی می کنیم در ...
آموزش بهینه سازی سایت جلسه دوم
در خدمت شما هستیم با آموزش بهینه سازی سایت جلسه دوم آموزش بهینه سازی سایت جلسه دوم در ادامه جلسه اول این آموزش است سلام برنامه در جلسه قبل مسائل اولیه را گفت و در این جلسه ادامه آن را دنبال می کند در این آموزش در مورد هدف راه اندازی سایت و ...
آموزش صفت انتخابگر ها در Css3
در خدمت شما هستیم با آموزش صفت انتخابگر ها در Css3 آموزش صفت انتخابگر ها در Css3 یا Attribute Selector  موضوع بحث امروز ماست ما Attribute Selector ها را در css هم داشتیم اما مواردی در css3 اضافه شده است که بررسی می کنیم سلام برنامه در این آموزش تنها Selector های اضافه ...
آموزش بهینه سازی سایت جلسه اول
در خدمت شما هستیم با آموزش بهینه سازی سایت جلسه اول آموزش بهینه سازی سایت جلسه اول می پردازد به مسائل اولیه سئو از آنجایی که سئو در پیشرفت هر کسب و کار آنلاینی مهم است سلام برنامه این آموزش را تهیه کرده این آموزش در چندین جلسه تهیه شده است که در ...
ارائه یافتن ایده برای کسب و کار
سلام برنامه در خدمت شماست با ارائه یافتن ایده برای کسب و کار ارائه یافتن ایده برای کسب و کار برگ برنده شما در پیشرفت کارتان است امروزه سایت ها و کسب و کار های مشابه زیادی می بینید اما چرا بعضی یکباره پیشرفت می کنند اصل اولیه خیلی از کسب و کار ...