نمادها

سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش کار با افزونه Crayon Syntax Highlighter آموزش کار با افزونه Crayon Syntax Highlighter مناسب برای سایت های آموزشی است اگر قصد دارید در سایت خود کدی را جهت آموزش قرار دهید این افزونه بسیار مناسب است. یکی از مزیت های بزرگ این افزونه سازگاری آن با ...
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه چهارم) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه چهارم) می پردازد به بحث text و group اگر چه بحث text در خارج از SVG هم وجود دارد اما بینشان تفاوتی وجود دارد در خارج از svg متن شما تنها از نوع text ...
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه سوم) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه سوم) به مفهوم path می پردازد دوستانی که با photoshop آشنایی دارند با استفاده از ابزار pen با path کار کرده اند در اصل path برای رسم مسیر استفاده می شود که این مسیر ...
سلام برنامه در خدمت شما است با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه دوم) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه دوم) درباره نقطه و خط صحبت می کند در جلسه اول آموزش درباره رسم دایره ، مستطیل ، بیضی و مربع صحبت کردیم در این جلسه می آموزید که چطور با کنار هم ...
در خدمت شما هستیم با آموزش کار با افزونه Captcha Code آموزش کار با افزونه Captcha Code بسیار مهم است که از ارسال اسپم به سایت شما جلوگیری می کند یکی از راه های نفوذ به وب سایت ها ارسال اسپم است لذا سلام برنامه این اموزش را قرار داد این افزونه با ...
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه اول) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه اول) به شما یاد می دهد که با کد های html تصویر سازی کنید برای آن دسته از عزیزانی که نمی دانند SVG چیست؟ SVG یک پسوند تصویری است مانند PNG با این تفاوت ...