نمادها

آموزش JavaScript جلسه چهاردهم (Objects)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه چهاردهم (Objects) آموزش JavaScript جلسه چهاردهم (Objects) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی راجع به تابع نویسی صحبت کرد در این جلسه قصد داریم درباره مبحث objects صحبت کنیم هر یک از اشیاء خصوصیات خاص خود را دارند که موضوع ...