نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه بیستم (form)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه بیستم (form) آموزش Bootstrap 4 جلسه بیستم (form) از سری آموزش های تک قسمتی است.   ساخت فرم ساده یکی از مباحث مهم در طراحی سایت فرم ها هستند تقریبا همه سایت ها دارای فرم هستند اما چیدمان این فرم ها و نحوه اعتبار سنجی ...