نمادها

آموزش php جلسه پانزدهم (Function)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه پانزدهم (Function) آموزش php جلسه پانزدهم (Function) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه مبحث تابع نویسی رو بررسی می کند معمولا از توابع برای جلوگیری از نوشتن تکراری مجموعه ای از کد ها استفاده می شود به عنوان مثال فکر ...