نمادها

آموزش کار با افزونه Admin Language Per User
در خدمت شما هستیم با آموزش کار با افزونه Admin Language Per User آموزش کار با افزونه Admin Language Per User به شما امکان تغییر زبان پنل ادمین بدون تغییر سایت را میدهد همانطور که میدانید اگر زبان پنل ادمین را تغییر دهید زبان سایت اصلی شما هم  تغییر می کند با این تغییر ...