نمادها

آموزش دستور Switch Case در جاوااسکریپت
در خدمت شما هستیم با آموزش دستور Switch Case در جاوااسکریپت آموزش دستور Switch Case در جاوااسکریپت این امکان را می دهد که یک شرط از چند شرط را اجرا کنید سلام برنامه در این آموزش با مثالی نحوه استفاده از این دستور را به شما یاد می دهد ساختار کلی دستور Switch ...
آموزش دستور IF در جاوااسکریپت
در خدمت شما هستیم با آموزش دستور IF در جاوااسکریپت آموزش دستور IF در جاوااسکریپت دستور شرطی IF را با مثال به شما یاد می دهد سلام برنامه در این اموزش انواع مدل های دستور شرطی IF را به شما آموزش می دهد ساختار کلی دستور IF به شکل زیر است if(دستور شرط) {اعمالی ...
آموزش دستور for در جاوااسکریپت
در خدمت شما هستیم با آموزش دستور for در جاوااسکریپت آموزش دستور for در جاوااسکریپت به شما نحوه استفاده از این دستور را آموزش می دهد دستور for از سری دستورات حلقه (Loop) است که سلام برنامه برای شما آماده کرده است به واسطه این دستور خیلی از اعمال طولانی را در چند ...
آموزش دستور while در جاوااسکریپت
در خدمت شما هستیم با آموزش دستور while در جاوااسکریپت آموزش دستور while در جاوااسکریپت یکی از روش های ایجاد حلقه را به شما یاد می دهد سلام برنامه در این آموزش نحوه استفاده از دستور while را به شما یاد می دهد ساختار کلی دستور while به شکل زیر است while(شرط) { دستورات ...
آموزش دستور Function در جاوااسکریپت
در خدمت شما هستیم با آموزش دستور Function در جاوااسکریپت آموزش دستور Function در جاوااسکریپت به شما کمک میکند که از تکرار زیاد دستورات جلوگیری کنید سلام برنامه در این آموزش نحوه استفاده از Function را با مثال به شما آموزش می دهد نحوه نمایش و اجرای دستور function به صورت زیر است function ...
آموزش دستور Break در جاوااسکریپت
امروز در خدمت شما هستیم با آموزش دستور Break در جاوااسکریپت آموزش دستور Break در جاوااسکریپت به ما یاد می دهد که چطور از اجرای دستوری جلوگیری کنیم سلام برنامه در این آموزش نحوه کار کرد دستور Break و continue به شما آموزش می دهد دستور break پریدن از روی موارد بعد خود ...