نمادها

آموزش php جلسه دوم (echo-phpinfo)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه دوم (echo-phpinfo) آموزش php جلسه دوم (echo-phpinfo) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه اول آموزش php به معرفی این زبان پرداخت در این جلسه می پردازیم به ساختار و دو دستور مهم در php ابتدا دستور phpinfo که ساختار و اطلاعات ...