نمادها

آموزش php جلسه سوم (syntax)
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش php جلسه سوم (syntax) آموزش php جلسه سوم (syntax) از سری آموزش های تک قسمتی است در این آموزش می پردازیم به ساختار نوشتاری زبان php و نحوه نگارش آن زبان php به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست اما در مواردی استثنا وجود دارد همچنین در ...
آموزش php جلسه اول (معرفی)
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش php جلسه اول (معرفی) آموزش php جلسه اول (معرفی) از سری آموزش های تک قسمتی است در جلسه اول این آموزش می پردازیم به تاریخچه php و توضیحاتی درباره این زبان زبان php زبانی سمت سرور است که جزء محبوب ترین زبان هاست علت این محبوبیت رایگان ...