نمادها

آموزش jQuery جلسه چهارم (Events)
در خدمت شما هستیم با آموزش jQuery جلسه چهارم (Events) آموزش jQuery جلسه چهارم (Events) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی آموزش درباره selector ها صحبت کرد در این جلسه می پردازیم به Event ها یا همان رخداد ها رخداد ها در جیکوئری به چهار دسته تقسیم می ...