نمادها

آموزش ساخت آیکن متحرک برای سایت
امروز در خدمت شما هستیم با آموزش ساخت آیکن متحرک برای سایت آموزش ساخت آیکن متحرک برای سایت به کمک گلیف آیکن و بدون استفاده از تصویر است سلام برنامه برای طراحی این آیکن های انیمیشنی از آیکن های سایت font awesome بهره میگیرد تا قبل از این برای استفاده از این آیکن ...
آموزش ساخت آیکن شبکه های اجتماعی
در خدمت شما هستیم با آموزش ساخت آیکن شبکه های اجتماعی آموزش ساخت آیکن شبکه های اجتماعی با استفاده از فونت سلام برنامه در این آموزش با استفاده از سایت font awesome آیکن هارا می سازد این آیکن ها تنها فونت بوده و از هیچ تصویری استفاده نمی شود به همین دلیل حجم سایت ...