نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه بیستم (form)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه بیستم (form) آموزش Bootstrap 4 جلسه بیستم (form) از سری آموزش های تک قسمتی است.   ساخت فرم ساده یکی از مباحث مهم در طراحی سایت فرم ها هستند تقریبا همه سایت ها دارای فرم هستند اما چیدمان این فرم ها و نحوه اعتبار سنجی ...
آموزش تصویری ساخت فرم ورود
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش تصویری ساخت فرم ورود آموزش تصویری ساخت فرم ورود مناسب برای سایت هایی است که نمی خواهند فرم در صفحه اصلی قرار گیرد فرمی که امروز آموزش می دهیم به صورت مودال است و در صفحه مجزا باز می شود همچنین این فرم با تمام مرورگر ...