نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه بیست و یکم (Input)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه بیست و یکم (Input) آموزش Bootstrap 4 جلسه بیست و یکم (Input) از سری آموزش های تک قسمتی است.   ساخت input در جلسه قبلی درباره ساخت فرم ها به صورت کلی صحبت کردیم در این جلسه ریز تر شده و درباره مواردی که در ...