نمادها

آموزش php جلسه چهارم (variable)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه چهارم (variable) آموزش php جلسه چهارم (variable) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه از آموزش درباره تعریف متغییر صحبت می کند ما در php برای نگارش و نوشتن متغیر ها قوانینی داریم که اگر رعایت نشوند به ارور برخورد ...