نمادها

آموزش Bootstrap جلسه سیزدهم(Glyphicons)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه سیزدهم (Glyphicons) آموزش Bootstrap جلسه سیزدهم (Glyphicons) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این آموزش یاد می دهد که چطور از آیکن ها در بوت استرپ استفاده کنید این آیکن ها از سایت گلیف آیکن می آید و بوت استرپ از ...