نمادها

آموزش jQuery جلسه دوم (Syntax)
در خدمت شما هستیم با آموزش jQuery جلسه دوم (Syntax) آموزش jQuery جلسه دوم (Syntax) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی آموزش توضیحاتی درباره jQuery داد در این جلسه قصد داریم جیکوئری را وارد فایل آموزشی خود کنیم و از آن استفاده کنیم چون همانطور که گفتیم جیکوئری ...