نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه پانزدهم (List Groups)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه پانزدهم (List Groups) آموزش Bootstrap 4 جلسه پانزدهم (List Groups) از سری آموزش های تک قسمتی است.   لیست گروهی در این جلسه قرار است درباره لیست های گروهی صحبت کنیم وقتی اسم لیست می آید فکر ما به سمت ul و li میرود که ...