نمادها

آموزش php جلسه هجدهم (Super Globals)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه هجدهم (Super Globals) آموزش php جلسه هجدهم (Super Globals) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه متغییر های ثابت جهانی را تعریف می کند نمونه هایی از متغییر های جهانی در زیر آورده شده اند GLOBALS_$ SERVER_$ REQUESRT_$ POST_$ GET_$ ...