نمادها

آموزش Bootstrap جلسه هفتم (جداول)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه هفتم (جداول) آموزش Bootstrap جلسه هفتم (جداول) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه نحوه استفاده از table در بوت استرپ را توضیح می دهد جداول در طراحی وب بسیار مهم هستند و با آنها خیلی سروکار داریم کمتر سایتی دیده ...
آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow) آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow) از سری آموزش های تک قسمتی است. سلام برنامه در این جلسه یک مثال عملی از نحوه چیدمان عناصر در بوت استرپ را آموزش میدهد. ما در این آموزش باکس هایی مشابه باکس های یک سایت طراحی میکنیم ...