نمادها

آموزش JavaScript جلسه هفتم (Comments)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه هفتم (Comments) آموزش JavaScript جلسه هفتم (Comments) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی درباره نحوه نگارش صحبت کرد در این جلسه نحوه کامنت گذاری و انواع کامنت گذاری را معرفی می کنیم کامنت گذاری علاوه بر توضیحات برای غیر فعال ...