نمادها

آموزش ساخت SVG در وب (جلسه چهارم)
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه چهارم) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه چهارم) می پردازد به بحث text و group اگر چه بحث text در خارج از SVG هم وجود دارد اما بینشان تفاوتی وجود دارد در خارج از svg متن شما تنها از نوع text ...
آموزش ساخت SVG در وب (جلسه سوم)
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه سوم) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه سوم) به مفهوم path می پردازد دوستانی که با photoshop آشنایی دارند با استفاده از ابزار pen با path کار کرده اند در اصل path برای رسم مسیر استفاده می شود که این مسیر ...
آموزش ساخت SVG در وب (جلسه دوم)
سلام برنامه در خدمت شما است با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه دوم) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه دوم) درباره نقطه و خط صحبت می کند در جلسه اول آموزش درباره رسم دایره ، مستطیل ، بیضی و مربع صحبت کردیم در این جلسه می آموزید که چطور با کنار هم ...
آموزش ساخت SVG در وب (جلسه اول)
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش ساخت SVG در وب (جلسه اول) آموزش ساخت SVG در وب (جلسه اول) به شما یاد می دهد که با کد های html تصویر سازی کنید برای آن دسته از عزیزانی که نمی دانند SVG چیست؟ SVG یک پسوند تصویری است مانند PNG با این تفاوت ...