نمادها

آموزش Bootstrap جلسه نهم(Jumbotron & wells)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه نهم(Jumbotron و wells) آموزش Bootstrap جلسه نهم(Jumbotron و wells) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این آموزش درباره دو کلاس Jumbotron و wells صحبت  می کند کلاس Jumbotron  مطالب شما را داخل یک کادر قرار میدهد و آن ها را Bold ...