نمادها

آموزش JavaScript جلسه چهل و هفتم (Reserved Words)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه چهل و هفتم (Reserved Words) آموزش JavaScript جلسه چهل و هفتم (Reserved Words) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی آموزش درباره مبحث Performance صحبت کرد و مثال زد در این جلسه قصد داریم درباره Reserved Words یا همان کلمات ...