نمادها

آموزش Bootstrap جلسه نوزدهم (Panels)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه نوزدهم (Panels) آموزش Bootstrap جلسه نوزدهم (Panels) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این آموزش نحوه ساخت پنل در بوت استرپ را آموزش می دهد پنل ها باکس هایی هستند که هر اطلاعاتی را می توان در آن وارد کرد پنل تشکیل ...
آموزش Bootstrap جلسه هجدهم(List Groups)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه هجدهم (List Groups) آموزش Bootstrap جلسه هجدهم (List Groups) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این آموزش یاد می دهد که چطور لیست های خود را در بوت استرپ گروه کنید گروه کردن لیست ها چه فایده ای برای ما دارد؟ گاهی ...
آموزش Bootstrap جلسه هفدهم(Pager)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه هفدهم (Pager) آموزش Bootstrap جلسه هفدهم (Pager) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه مبحث جلسه قبل یعنی صفحه بندی را کامل میکند در جلسه قبل شماره صفحه ها را ایجاد کردیم و در این جلسه دکمه ها را ایجاد ...
آموزش Bootstrap جلسه شانزدهم(pagenation)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه شانزدهم (pagenation) آموزش Bootstrap جلسه شانزدهم (pagenation) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره صفحه بندی توضیح می دهد معمولا در صفحات سایت 5 الی 10 مطلب را در صفحه نمایش می دهند و الباقی به صفحات بعد می ...
آموزش Bootstrap جلسه پانزدهم(Progress Bars)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه پانزدهم (Progress Bars) آموزش Bootstrap جلسه پانزدهم(Progress Bars) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این آموزش یاد می دهد که چطور در بوت استرپ نوار وضعیت بسازید معمولا در سایت هایی که میخواهند میزان پیشرفت پروژه های خود را نمایش دهند ...
آموزش Bootstrap جلسه چهاردهم(Badges/Labels)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه چهاردهم (Badges/Labels) آموزش Bootstrap جلسه چهاردهم (Badges/Labels) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره برچسب ها و badges ها صحبت می کند به واسطه badge می توانید شماره هایی به لیست های خود و لینک های خود اضافه کنید این ...