نمادها

آموزش php جلسه هشتم (Constants)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه هشتم (Constants) آموزش php جلسه هشتم (Constants) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره constants یا همان متغیر ثابت صحبت می کند constant به وسیله define پیاده سازی می شود و در هر کجا از کد می توان آن ...