نمادها

آموزش تصویری html5

  • دسته بندی :پکیج ها
  • آموزش تصویری html5
    در خدمت شما هستیم با پکیج آموزش تصویری html5 از سلام برنامه. شما در این پکیج می آموزید که چطور از موارد جدید اضافه شده به html استفاده کنید. مواردی از قبیل : تگ های جدید ، قابلیت های ترسیمی جدید ، geo location ، drag & drop ، و... تمامی آنچه که ...