نمادها

آموزش Bootstrap جلسه بیست و هفتم (Input Sizing)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه بیست و هفتم (Input Sizing) آموزش Bootstrap جلسه بیست و هفتم (Input Sizing) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره انواع سایز باکس ها و input ها بحث می کند وقتی صحبت از سایز می آید منظور Width و ...