نمادها

آموزش Bootstrap جلسه شانزدهم(pagenation)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه شانزدهم (pagenation) آموزش Bootstrap جلسه شانزدهم (pagenation) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره صفحه بندی توضیح می دهد معمولا در صفحات سایت 5 الی 10 مطلب را در صفحه نمایش می دهند و الباقی به صفحات بعد می ...