نمادها

آموزش Bootstrap جلسه هفدهم(Pager)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه هفدهم (Pager) آموزش Bootstrap جلسه هفدهم (Pager) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه مبحث جلسه قبل یعنی صفحه بندی را کامل میکند در جلسه قبل شماره صفحه ها را ایجاد کردیم و در این جلسه دکمه ها را ایجاد ...