نمادها

آموزش php جلسه بیست و دوم (URL/Email)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه بیست و دوم (URL/Email) آموزش php جلسه بیست و دوم (URL/Email) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره اعتبار سنجی آدرس ها بحث می کند اعتبار سنجی آدرس ها شامل ایمیل ها و لینک ها می شود اعتبار سنجی ایمیل ...