نمادها

آموزش Bootstrap جلسه یازدهم (Button)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه یازدهم (Button) آموزش Bootstrap جلسه یازدهم (Button) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره نحوه ساخت دکمه در Bootstrap صحبت می کند تقریبا همه سایت ها در خود تعداد زیادی دکمه دارند که این دکمه ها در ظاهر سایت ...