نمادها

ارائه ی همایش عصر چت بات ها
سلام برنامه در خدمت شماست با ارائه ی همایش عصر چت بات ها ارائه ی همایش عصر چت بات ها می پردازد به پیشرفت چت بات ها نسبت به مسنجر ها برای آن دست از عزیزانی که نمیدانند چت بات چیست؟ به طور کلی چت بات (chat bot) نرم افزاری است برای کمک ...