نمادها

آموزش کار با افزونه SI CAPTCHA Anti-Spam
در خدمت شما هستیم با آموزش کار با افزونه SI CAPTCHA Anti-Spam آموزش کار با افزونه SI CAPTCHA Anti-Spam از ارسال اسپم به سایت شما جلوگیری می کند سلام برنامه در این آموزش نحوه استفاده از کد کپچا را در تمام قسمت های سایت می دهد از مزیت های این افزونه ساخت کد ...
آموزش کار با افزونه Captcha Code
در خدمت شما هستیم با آموزش کار با افزونه Captcha Code آموزش کار با افزونه Captcha Code بسیار مهم است که از ارسال اسپم به سایت شما جلوگیری می کند یکی از راه های نفوذ به وب سایت ها ارسال اسپم است لذا سلام برنامه این اموزش را قرار داد این افزونه با ...