نمادها

آموزش ساخت دکمه لود متحرک (Loading Button)
آموزش ساخت دکمه لود متحرک (Loading Button) با html و css برای سایت آموزش ساخت دکمه لود متحرک (Loading Button) تنها از کد های html و css استفاده می کند. سلام برنامه برای ساخت این دکمه از Font Awesome استفاده کرده است از این دکمه گرافیکی هر جایی که کاربر باید منتظر لود ...