نمادها

اپلیکیشن هایی که میبینند،میشنوند،حس می کنند
در خدمت شما هستیم با ارائه اپلیکیشن هایی که میبینند،میشنوند،حس می کنند اپلیکیشن هایی که میبینند،میشنوند،حس می کنند از سری همایش های آینده وب و موبایل است سلام برنامه در این ارائه می پردازد به تمامی مواردی که یک smart phone را هوشمند می کند در گوشی ها ما به واسطه سنسور ها ...