نمادها

آموزش کار با افزونه SI CAPTCHA Anti-Spam
در خدمت شما هستیم با آموزش کار با افزونه SI CAPTCHA Anti-Spam آموزش کار با افزونه SI CAPTCHA Anti-Spam از ارسال اسپم به سایت شما جلوگیری می کند سلام برنامه در این آموزش نحوه استفاده از کد کپچا را در تمام قسمت های سایت می دهد از مزیت های این افزونه ساخت کد ...