نمادها

آموزش کار با افزونه YITH Newsletter Popup
در خدمت شما هستیم با آموزش کار با افزونه YITH Newsletter Popup آموزش کار با افزونه YITH Newsletter Popup به شما امکان ساخت خبرنامه popup را میدهد سلام برنامه به کمک این افزونه در پنجره ای به کاربران یاد آور ثبت نام در خبرنامه می شود خبرنامه از موارد مهمی است که کاربران ...