نمادها

ارائه ی معرفی و بکارگیری داکر
سلام برنامه در خدمت شماست با ارائه ی معرفی و بکارگیری داکر ارائه ی معرفی و بکارگیری داکر از سری همایش های آینده وب و موبایل است داکر چیست؟ داکر یا Docker یک پلتفرم است که با آن می توان هر اپلیکیشنی را فارغ از وابستگی به مکان ارسال ، ساخت و یا ...