نمادها

اسلاید شو
با آموزش ساخت اسلاید شو در خدمت شما هستیم. وجود اسلایدشو بعضی وقت ها معایبی هم دارد ، معایبی مثل عدم هماهنگی با مرورگر های مختلف، عدم هماهنگی در سایز های مختلف و حتی بعضی وقت ها سنگینی اسلایدشو و عدم هماهنگی با قالب شما. سلام برنامه در نظر گرفت ساخت یک ...