نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه ششم (table)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه ششم (table) آموزش Bootstrap 4 جلسه ششم (table) از سری آموزش های تک قسمتی است.   ساخت جدول پایه همانطور که میدانید جداول یکی از مهمترین ارکان محتوا و سایت هستند که اطلاعات دسته بندی شده ای را به ما میدهند. در ابتدا سایت ها ...