نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه هجدهم (Navs)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه هجدهم (Navs) آموزش Bootstrap 4 جلسه هجدهم (Navs) از سری آموزش های تک قسمتی است. کار را شروع میکنیم!!!!!!!!!!!؟؟   ساخت یک nav ساده nav مخفف navigation است به معنی جهت یابی است این نام مخفف نیز برای همین موضوع قرار داده شده است هدف از ...