نمادها

همایش آینده طراحی وب - سایت به مثابه رسانه
از سری همایش آینده طراحی وب - سایت به مثابه رسانه در خدمت شما هستیم. در این همایش پرداخته می شود به تغییر نگارش ها و نشریه ها و بروز شدن آنها. در عصر جدید کاربران ترجیح می دهند که مطالب و اخبار را کوتاه مطالعه کنند. در عصر جدید روش ارتباط کاملا ...