نمادها

آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow) آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow) از سری آموزش های تک قسمتی است. سلام برنامه در این جلسه یک مثال عملی از نحوه چیدمان عناصر در بوت استرپ را آموزش میدهد. ما در این آموزش باکس هایی مشابه باکس های یک سایت طراحی میکنیم ...