نمادها

نرم افزار مقیاس پذیر با معماری ریزسرویس
در خدمت شما هستیم با ارائه نرم افزار مقیاس پذیر با معماری ریزسرویس نرم افزار مقیاس پذیر با معماری ریزسرویس از سری همایش های آینده وب و موبایل است سلام برنامه در این ارائه می پردازد به بحث سیستم های ابری اگر قصد راه اندازی سرویس یا نرم افزاری دارید که لود بالایی ...
راهنما سریع گذار وب 3 از منظر کلان داده
در خدمت شما هستیم با راهنما سریع گذار وب 3 از منظر کلان داده راهنما سریع گذار وب 3 از منظر کلان داده از سری همایش های آینده وب و موبایل است سلام برنامه در این ارائه می پردازد به بحث وب 3 و هوشمندی آن وب 3 به تنهایی هوشمند نیست بلکه ...
ارائه ی معرفی و بکارگیری داکر
سلام برنامه در خدمت شماست با ارائه ی معرفی و بکارگیری داکر ارائه ی معرفی و بکارگیری داکر از سری همایش های آینده وب و موبایل است داکر چیست؟ داکر یا Docker یک پلتفرم است که با آن می توان هر اپلیکیشنی را فارغ از وابستگی به مکان ارسال ، ساخت و یا ...
اپلیکیشن هایی که میبینند،میشنوند،حس می کنند
در خدمت شما هستیم با ارائه اپلیکیشن هایی که میبینند،میشنوند،حس می کنند اپلیکیشن هایی که میبینند،میشنوند،حس می کنند از سری همایش های آینده وب و موبایل است سلام برنامه در این ارائه می پردازد به تمامی مواردی که یک smart phone را هوشمند می کند در گوشی ها ما به واسطه سنسور ها ...
توسعه وب به دنیای واقعی از طریق AR-VR
در خدمت شما هستیم با ارائه توسعه وب به دنیای واقعی از طریق AR-VR توسعه وب به دنیای واقعی از طریق AR-VR از سری همایش های آینده وب و موبایل است سلام برنامه در این همایش می پردازد به واقعیت مجازی و واقعیت افزوده واقعیت مجازی چیست؟ هیچ چیزی به صورت فیزیکی وجود ندارد ...
تنها دوران طلایی که باز میگردد-متن خالص
در خدمت شما هستیم با ارائه تنها دوران طلایی که باز میگردد-متن خالص تنها دوران طلایی که باز میگردد-متن خالص ارائه ای از سری هایش های آینده وب و موبایل است سلام برنامه در این ارائه قصد دارد نشان دهد که محتوا و متن همیشه دوران طلایی دارد در اینکه محتوای خالص همیشه ...