نمادها

آموزش JavaScript جلسه چهل و چهارم (best practices)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه چهل و چهارم (best practices) آموزش JavaScript جلسه چهل و چهارم (best practices) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی آموزش درباره Style Guide صحبت کرد و مثال زد در این جلسه قصد داریم درباره best practices صحبت کنیم و ...