نمادها

آموزش زیر مجموعه در جیکوئری (Descendants)
امروز در خدمت شما هستیم با آموزش زیر مجموعه در جیکوئری (Descendants). آموزش زیر مجموعه در جیکوئری (Descendants) رابطه والد و فرزندی در جیکوئری را به شما یاد می دهد. سلام برنامه به شما یاد می دهد که چطور با Descendants بتوانید به راحتی به فرزندان والد استایل دهید. با دو دستور children ...