ثبت نام

نمادها

آموزش زیر مجموعه در جیکوئری (Descendants)
در خدمت شما هستیم با آموزش زیر مجموعه در جیکوئری (Descendants) آموزش زیر مجموعه در جیکوئری (Descendants) رابطه والد و فرزندی در جیکوئری را به شما یاد می دهد سلام برنامه به شما یاد می دهد که چطور با Descendants بتوانید به راحتی به فرزندان والد استایل دهید با دو دستور children و ...