نمادها

آموزش JavaScript جلسه چهل و پنجم (Mistakes)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه چهل و پنجم (Mistakes) آموزش JavaScript جلسه چهل و پنجم (Mistakes) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی آموزش درباره ی best practices صحبت کرد و بهترین روش ها را بیان کرد در این جلسه قصد داریم درباره Mistakes یا ...