نمادها

آموزش JavaScript جلسه نوزدهم (Numbers)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه نوزدهم (Numbers) آموزش JavaScript جلسه نوزدهم (Numbers) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی آموزش درباره متد های رشته صحبت کرد در این جلسه از آموزش درباره تعریف انواع شماره بحث می کنیم شماره ها شرایط مختلفی دارند مثلا از 16 ...