نمادها

آموزش JavaScript جلسه هفدهم (Strings)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه هفدهم (Strings) آموزش JavaScript جلسه هفدهم (Strings) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی آموزش درباره مبحث events صحبت کرد در این جلسه از آموزش مبحث Strings رو بررسی می کنیم مواردی درباره رشته ها وجود دارد که دانستن آن ها ...